Sortera ditt avfall rätt som hyresgäst

I Sverige är det lag på att sortera. Förpackningar, tidningar, farligt avfall och elektronikavfall ska lämnas till en godkänd återvinningscentral. Det avfall som inte är farligt och som inte går att återvinna eller återanvända på annat sätt än genom förbränning är restavfall, också kallat hushållssopor. Restavfallet skickas till förbränning för att återvinnas till energi i form av fjärrvärme och elektricitet. Tänk på att sopsorteringen blir inte bättre än den du har i din kontorspapperskorg under skrivbordet eller diskbänken. Skaffa fler kärl och märk upp vid behov så det blir lätt att sortera rätt.

På den här sidan förklarar vi hur du som är hyresgäst hos Ladingen ska hantera ditt avfall. Många saker räknas som verksamhetsavfall och det ansvarar du som hyresgäst själv för att ta med till en godkänd återvinningscentral. Är något oklart eller undrar du över något är du välkommen att kontakta oss så gör vi vad vi kan för att hjälpa dig att ta reda på hur du ska sortera dina sopor på bästa sätt. Tänk på att lokala avvikelser kan finnas. Fråga alltid någon som vet om du är osäker på hur du ska sortera rätt.

Organiskt

Till organiskt hör rester av frukt och grönsaker, kött, bröd, kaffefilter och kaffesump, tepåsar, nötter, äggskal och andra matrester.

Släng ej!
Material som inte är biologiskt nedbrytbara samt trädgårdsavfall som jord, löv, gräs, fallfrukt och liknande. På sidan kompost kan du läsa mer om hur du hanterar trädgårdsavfall.

Vad händer med avfallet?
Matrester kan bland annat återvinnas till biogas för sopbilar och bussar. Vid framställning av biogas genereras även näringsrika rester som används som ekologiskt gödsel på jordbruksmark.

Tänk på!
Att endast slänga matavfall i påsar som är speciellt framtagna för detta avfall. Att slänga annat än mat och påse avsedd för matavfall kan störa rötningen och förstöra ett helt lass. Tänk också på att mycket av den mat som kastas idag går att äta. Att göra matlådor av rester och planera dina inköp sparar både pengar och på miljön.

Textil utom kläder

I Sollentuna är tyger, gardiner, dukar och filtar textil. I Eskilstuna även filter till ventilationsaggregat. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då textilier räknas som verksamhetsavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning.

Släng ej!
Textil med större mängder andra material som plast och metall.

Vad händer med avfallet?
Sorteras ut för second hand och hjälpsändningar. Textil som enbart innehåller ett material, exempelvis ren bomull, ull eller polyester återvinns till nya textilier.

Tänk på!
Kraftigt nedsmutsade textilier skall sorteras som brännbart.

Kontorspapper

Kontorspapper och kopieringspapper sorteras separat från kategorin tidningar. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då kontorspapper räknas som verksamhetsavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning.

Släng ej!
Skrivblock, tidningar, böcker, reklamblad, kuvert, post it-lappar, wellpapp eller förpackningar av papper eller trä.

Vad händer med avfallet?
Pappersavfall återvinns till ny råvara som levereras till pappersbruk som i sin tur tillverkar nya produkter av papper.

Tänk på!
Avlägsna andra material om möjligt som exempelvis tejp och lim då detta lätt skapar driftstopp hos pappersbruken. Genom att lägga exempelvis kuvertet i hushållssoporna kan det istället energiåtervinnas.

Tidningar

I kärlet för tidningar slänger du dags- och veckotidningar, tidsskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skrivblock samt pocketböcker.

Släng ej!
Inbundna böcker, plastat papper, bärkassar i papper, kuvert och post-it lappar.

Vad händer med avfallet?
Det sorteras och återvinns därefter till ny råvara för bland annat nya tidningar och trycksaker men även hygienpapper.

Tänk på!
Avlägsna andra material om möjligt som exempelvis häftstift, plast och lim.

Hårdplast

Vad du kan slänga i kärlet för hårdplast varierar i olika kommuner. I Sollentuna räknas galgar, blomkrukor, CD-fodral, backar, brickor, dunkar, hinkar, hjälmar, husgeråd, plastmöbler, plastpallar, väl tömda färgburkar och toalettsitsar som hårdplast. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då kompost räknas som grovavfall. I Eskilstuna hanteras hårdplast som brännbart avfall och ska lämnas på en återvinningsanläggning. Under rubriken Plastförpackning hittar du information om hur du hanterar förpackningsmaterial av plast.

Släng ej!
Förpackningar av plast samt PVC-rör.

Vad händer med avfallet?
Hårdplast tvättas och sorteras för att återvinnas till nya plastmaterial.

Tänk på!
Det ska vara ren från övrig kontaminering. Separera också övrigt material från hårdplasten.

Kemikalier

Färg, olja, lim, bekämpningsmedel, färgborttagningsmedel, aceton och alla typer av lösningsmedel som thinner och lacknafta räknas som kemikalier. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då kemikalier räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning.

Släng ej!
Tomma färgburkar/hinkar, dom sorteras som hårdplast i Sollentuna och som brännbart i Eskilstuna.

Vad händer med avfallet?
Kemikalieavfall förbränns i hög temperatur i speciella ugnar, ämnen som inte kan oskadliggöras eller återanvändas lämnas till deponering.

Tänk på!
Se till att behållaren sluter tätt och är tydligt märkt med innehåll eller texten “okänt innehåll” om du är osäker på vad det är. Häll aldrig ut kemikalier i avloppet!

Elektronik

Elektronik är kort sagt allt som drivs med sladd eller batteri som skrivare, datorer, telefoner osv. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då elektronik räknas som verksamhetsavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning.

Släng ej!
Ta ur eventuella batterier och sortera det separat. Kom ihåg att vitvaror är inte elektronik.

Vad händer med avfallet?
I elavfall finns många ämnen som är viktiga att återvinna. Guld, silver, palladium, koppar, aluminium och järn blir ny råvara. Plast, tyger och trä återvinns eller blir energi genom förbränning.

Tänk på!
Om elmojängen funkar kanske du kan sälja den istället för att kasta den?

Kompost

Trädgårdsavfall som jord, löv, gräs, fallfrukt och liknande räknas som kompost men det finns undantag. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då kompost räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning. Under rubriken Organiskt hittar du information om hur du hanterar exempelvis matrester.

Släng ej!
Matrester och tänk på att exempelvis Lupiner och andra invasiva växter ska sorteras som brännbart inte läggas i komposten.

Vad händer med avfallet?
Kompost används för jordförbättring och framställning av ny jord.

Tänk på!
Flisa gärna kvistar och grövre ris och varva lagren i komposten.

Wellpapp

Förpackningar och emballage med vågigt mellanskikt av papper. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då wellpapp räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning. Under rubriken pappersförpackningar hittar du information om hur du hanterar förpackningsmaterial av papp.

Släng ej!
Tidningar, broschyrer, kontorspapper, kuvert, mjölk- och juicepaket, tvättmedelskartonger och bärpåsar i papp.

Vad händer med avfallet?
Wellpapp blir råvara för ny wellpapp. Det sparar energi och träd.

Tänk på!
Lämna endast ren wellpapp här och avlägsna gärna eventuell tejp och etiketter då det underlättar återvinningen.

Sten och kakel

Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då sten och kakel räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning. I Sollentuna heter containern Sten och Kakel och i Eskilstuna heter den Betong och Glas.

Släng ej!
Gips, sten och kakel med mycket rester av andra material.

Vad händer med avfallet?
Avfallet återanvänds som fyllnadsmassa.

Tänk på!
Hanteras varsamt med tanke på klämrisk och damm.

Plast

Exempel på plastförpackningar är tvålflaskor, diskmedelsflaskor, tvättmedelsflaskor, plastförpackningar för olika livsmedel, plastpåsar, lock från mjölk- och yoghurtförpackningar, plastfolie.

Släng ej!
Armerad plast, PET-flaskor som går att panta samt förpackningar av andra material.

Vad händer med avfallet?
Plast återvinns och blir ny plast.

Tänk på!
Avlägsna eventuella andra material från plasten. Förpackningarna ska också vara hyfsat rena och om tillämpligt ursköljda för att undvika illaluktande dofter.

Glas

Glasflaskor och glasburkar räknas som glas, men en hel del andra sorters glas hör inte hemma i detta kärl utan ska lämnas till en återvinningsanläggning.

Släng ej!
Porslin, dricksglas och fönsterglas då denna typ av avfall inte är återvinningsbart. Fönsterglas lämnas direkt till återvinningsanläggning.

Vad händer med avfallet?
Glaset smälts ner och blir till nya flaskor och burkar. Det är viktigt att separera färgat och ofärgat glas då glas som en gång har färgats inte går att få ofärgat igen.

Tänk på!
Töm förpackningen på sitt innehåll och sortera eventuella lock för sig. Använd med fördel handskar vid hantering så undviker du onödiga skärskador.

Möbler

Madrasser, mattor, dynor och presenningar hör till kategorin möbler. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då möbler räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning.

Släng ej!
Övriga textilier som kläder.

Vad händer med avfallet?
Avfallet grovkrossas och används som bränsle i fjärrvärmeverk om det inte går att återanvändas.

Metall

Exempel på metallförpackningar är konservburkar, kapsyler, sprayburkar, metallock, metalltuber, aluminiumfolie, aluminiumformar, kaffekapslar av metall.

Släng ej!
Värmeljus, marschallhållare, elprylar av metall, förpackningar som inte är av metall samt metallskrot.

Vad händer med avfallet?
Metall kan återvinnas nästan oändligt många gångar. Materialet kontrolleras, sorteras och bearbetas för att därefter återvinnas till ny metall.

Tänk på!
Släng bara tömda metallförpackningar i behållaren. Sprayburkar som inte är tömda sorteras som farligt avfall. Läsk- och andra dryckesburkar av metall skall alltid pantas i butik. Avlägsna eventuella etiketter och andra material för att underlätta återvinningen. Låt dock gärna korken på kaviartuben sitta på för att undvika illaluktande dofter. Plastkorken förbränns och ger energi när metallen smälts ner.

Kartong

Till kartong räknas yoghurt-, mjölk- och juicepaket, Toalettpappers- och hushållspappersrullar, pappersmuggar, äggkartong, papperspåsar och andra förpackningar av papper.

Släng ej!
Kontorspapper, kuvert, post it-lappar, tidningar eller förpackningar av trä.

Vad händer med avfallet?
Kartong återvinns till ny råvara som levereras till pappersbruk som i sin tur tillverkar nya produkter av wellpapp, förpackningskartong, tidningspapper och hygienpapper.

Tänk på!
Eventuella korkar av plast ska skruvas bort och sorteras i behållaren för plastförpackningar.

Trä

Som trä räknas trä med eller utan behandlad yta, målat, oljat eller trä från rivning. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då trä räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning.

Släng ej!
Impregnerat virke och trä med mycket spik, skruv och beslag.

Vad händer med avfallet?
Går vanligtvis till förbränning.

Tänk på!
Avlägsna andra material från träföremålet såsom spik, reglar av annat material än trä, skruv, gångjärn etc.

Metallskrot

Armeringsjärn, diskbänkar, badkar, plåt, plåtband, takplåt, stålrör, ventilationsrör, kopparrör, plåtreglar, stålbalkar, armaturer utan elektronik, spik, skruv, cyklar, metallstolar, kastruller och övriga metallprodukter som inte är förpackningar räknas som metallskrot. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då metallskrot räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning. Under rubriken förpackning av metall hittar du information om hur du hanterar förpackningsmaterial av metall.

Släng ej!
Konservbrukar, kaviartuber, aluminiumfolie och andra metallförpackningar. Läskburkar skall alltid pantas i butik.

Vad händer med avfallet?
Metallavfallet transporteras till sorteringsanläggning och återvinns därefter till ny råvara.

Tänk på!
Avlägsna annat material från metallen.

Ljuskällor

Klotlampor, billampor, lysdioder, LED, halogen, lågenergilampor och lysrör är alla exempel på ljuskällor. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då ljuskällor räknas som verksamhetsavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning.

Släng ej!
Hela armaturer eller prylar med inbyggd belysning.

Vad händer med avfallet?
Glas, metall och eventuellt bly sorteras och återvinns. Innehåller ljuskällan kvicksilver läggs det på långtidsdeponi. Lysrör går direkt till återvinning där hela 97 procent av materialet kan användas till nya lysrör.

Tänk på!
Bara hela ljuskällor och lysrör kan återvinnas så hantera dom varsamt.

Batterier

Alla typer av batterier ska lämnas in för återvinning. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då batterier räknas som verksamhetsavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning.

Släng ej!
Batteriladdare

Vad händer med avfallet?
Inlämnade batterier sorteras efter sitt kemiska innehåll. Materialen separeras och återvinns upp till 98 procent. Resterna förbränns och blir energi.

Tänk på!
Gamla batterier kan läcka och vätskan vara frätande, hantera varsamt.

Kläder

Textiler som tröjor, byxor, mössor och skor sorteras som kläder. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då kläder räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningscentral.

Släng ej!
Accessoarer som klockor och smycken, gardiner, dukar, filtar och övriga textilier.

Vad händer med avfallet?
Kläder i bra skick sorteras ut för secondhand och hjälporganisationer. Kläder i dåligt skick går till fiberåtervinning alternativt förbränning.

Tänk på!
Kläderna ska vara rena och torra. Släng plagget i en påse för att skydda materialet och lägg plagg som hör ihop i samma påse, exempelvis kostymer.

Gips

Hit hör målade och omålade gipsskivor med eller utan tapet. Gipsgjutningar, gipsmodeller och stukaturer av gips. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då gips räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning.

Släng ej!
Spackelrester eller gips som sitter ihop med kakelrester.

Vad händer med avfallet?
Återanvänds som gipspulver.

Tänk på!
Avlägsna andra material från gipsskivorna så som reglar, skruv etc.

Isolering

Isoleringsmaterial så som mineralull, stenull, perlit, glasull, rockwool etc räknas som isolering. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då isolering räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning.

Släng ej!
Brännbar isolering som exempelvis frigolit eller annan cellplast.

Vad händer med avfallet?
Eftersorteras och deponeras därefter i nedbrytningsceller.

Tänk på!
Använd handskar när du hanterar isoleringsmaterial.

Brännbart

Eftersom det mesta idag är återvinningsbart är det inte mycket som ska slängas i behållaren för brännbart avfall. Därför återfinns detta kärl väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum och när det finns handlar det uteslutande om brännbart grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningsanläggning. Under rubriken Restavfall hittar du information om hur du hanterar exempelvis tandborsten och andra hygienartiklar samt kuvert och kontorsavfall. Vad som räknas som brännbart avfall varierar i olika kommuner.

I Sollentuna sorteras frigolit, slangar och damsugarpåsar som brännbart medans du som bor i Eskilstuna får slänga lite mer som dammsugarpåsar, filter, slangar, plastgalgar, CD-fodral, plastkrukor, husgeråd av plast i denna behållare. I både Sollentuna och Eskilstuna sorteras lupiner och andra invasiva växter som brännbart.

Släng ej!
Material som går att återvinna.

Vad händer med avfallet?
Brännbart avfall transporteras till avfallsförbränningsanläggning för energiutvinning i form av el och fjärrvärme.

Tänk på!
Tänk efter en gång till om det du har i handen är brännbart eller kan sorteras som annan typ av avfall.

Restavfall

Pärmar, plastat papper, cd-skivor, pennor, kuvert, dammsugarpåsar, fimpar, städ- och hygienartiklar räknas som restavfall.

Släng ej!
Material som går att återvinna eller brännbara material som räknas som grovavfall.

Vad händer med avfallet?
Restavfall transporteras till avfallsförbränningsanläggning för energiutvinning i form av el och fjärrvärme.

Tänk på!
Tänk efter en gång till om det du har i handen inte kan sorteras som annan typ av avfall.