Fastigheter

Ladingen äger och förvaltar idag fastigheter i Stockholm, Eskilstuna, Visby, Umeå. Här ser du ortsvis vilka fastigheter som vi förvaltar på bästa sätt varje dag året runt. Välkommen som hyresgäst!

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.