Allmänna miljötips

Förutom att minska energiförbrukningen i våra lokaler och sortera vårt avfall rätt finns det ytterligare knep vi kan ta till för att inte påverka miljön negativt. Nedan samlar vi några miljötips att tänka på i vårt vardagliga liv.

Kött- och mejeriprodukter

Om du vill minska din miljöpåverkan ska du enligt studier äta mer grönsaker. Kött- och mejeriprodukter är två riktiga miljöbovar då produktionen står för 60% av jordbrukets växthusgaser och utsläpp. Man har även kommit fram till att det mest miljövänligt producerade köttet är ett större hot mot miljön än det minst miljövänligt odlade grönsakerna. Dessutom visar studierna att du gör mer för miljön genom att undvika animaliska produkter, än att dra ner på flygandet och att köra bil.

Pendling

I Sverige pendlar vi i snitt 2-3 mil, enkel resa till jobbet varje dag. Om du väljer att åka kollektivt till arbetet minskar du miljöpåverkan markant. Trafikverket uppskattar att klimatpåverkan halveras om du väljer att åka buss istället för bil, och ännu lägre om du åker tåg eller tunnelbana. För dig som vill vara klimatneutral är det enklast att välja cykeln eller gå.

Flygresor

Flygning står för ungefär 4-5% av alla klimatpåverkande utsläpp i världen enligt Naturskyddsföreningen. (co2,vattenångor och kväveoxider). I Sverige utgör flygresor en tiondel av våra utsläpp och nästan 90% av svenskarnas flygresor består av utrikesresor. En flygresa till Thailand för en person ger cirka två ton utsläpp, vilket är lika mycket som en personbil i snitt ger under ett helt år. Ur klimatsynpunkt är tåg alltid ett bättre alternativ då flyget släpper betydligt mer koldioxid än tåget. Men tänk på att höghastighetståg drar massor av el och inte är så miljövänliga om elen är producerad i fossileldade kraftverk. Här är det mycket att hålla reda på.