Energioptimerade fastigheter

På Ladingen jobbar vi aktivt med energioptimering så vi kan sänka energianvändningen i byggnaderna vi äger och förvaltar. Genom ökad kunskap, förbättrade metoder och intelligent teknik säkerställer vi att vi alltid har verktygen vi behöver för att spara energi och bli ännu bättre.

Vi ser alltid till att ytterväggar och tak är väl isolerade för att minimera värmeförluster oavsett om byggnaden är byggd i år eller för flera hundra år sedan. När det är dags att byta fönster väljer vi alltid fönster med hög isoleringsförmåga och när det är motiverat väljer vi fönster som inte går att öppna så vi kan behålla kylan inne på sommaren och värmen på vintern.

Vi väljer alltid väl etablerade ventilationslösningar på marknaden med god värmeåtervinning som är energibesparande och bäst för miljön. Vi har också omfattande rutiner för underhåll av våra ventilation- och värmesystem så de alltid presterar maximalt med lägsta möjliga energiförbruking. Alla ventilationssystem är tidsstyrda och ofta utrustade med behovsstyrning med CO2-givare, så vi bara gör av med energi när ventilationen verkligen behövs.

Vi eftersträvar att fjärrvärmecentralerna skall ha hög verkningsgrad genom löpande serviceintervaller. I lokalerna mäter vi regelbundet temperatur och luftkvalitet så vi kan följa och optimera inomhusklimatet och undvika att ventilera bort varm luft genom att justera värmekurvorna. Där radiatorer finns är de alltid utrustade med termostater med gradbegränsning. Många av våra byggnader är dessutom uppkopplade mot vårt fastighetsövervakningssystem, som möjliggör att vi kan följa och justera systemen i realtid.

Vi har som ambition att fönster i utsatta väderstreck skall förses med solfilm för att förhindra solinstrålning. Vid behov monterar vi även markiser för att stänga ute solen och därmed undvika onödig soluppvärmning sommartid.

Utvändig belysning, fasadskyltar och trapphusbelysning är tid- och astrostyrda. Vi använder alltid energisnål LED-belysning och där det är möjligt, även dimbara ljuskällor så livslängden blir längre och drar mindre energi. Rörelsesensorer tänder och släcker belysning på toaletter, städutrymmen, kapprum, lagerlokaler, garage och andra utrymmen där man bara vistas periodvis. En del av våra byggnader är också utrustade med centralsläckning, dvs belysningen släcks via larmpåkoppling och tänds vid avlarmning.

Med våra väl fungerande rutiner och nattvandringar i våra byggnader upptäcker vi snabbt eventuell belysning och ventilation som är felaktigt inställd, hål och otätheter i byggnaderna som riskerar att ge kallras och värmeförluster samt tätningslister runt dörrar och fönster samt eventuell dörrautomatik som behöver justeras. Är vi osäkra värmefotograferar vi byggnaden för att hitta eventuella luftläckage, bristande isolering och köldbryggor som måste åtgärdas. Vid behov byter vi också ut entrépartier och portar.

Vi använder så långt det är möjligt förnybar energi, just nu gör vi det i alla våra byggnader i Umeå och Eskilstuna, snart även på Gotland.