Väster

Ett område i ständig utveckling

Väster är en levande stadsdel i Eskilstuna som växer fram från Munktellstaden vidare västerut. Temat för området är närhet. Här har du nära till centrum, högskolan, resecentrum, handelsområden och till ån. Många av fastigheterna på Väster är av kulturhistoriskt minne och kommunens plan för området är att bevara dessa fastigheter till minne av Eskilstunas historia som industristad, såväl som att komplettera med nybyggnation för att ge området en unik karaktär. 

 

Ladingens utveckling av Väster

Väster blev Eskilstunas första renodlade industriområde i början på 1900-talet då förutsättningarna var utmärkta med järnvägsförbindelsen och närheten till ångbåtstrafiken i Eskilstunaån. Under 100 år har området utvecklats från industriområde till ett centralt handelsområde och bostadsområde. På Ladingen har vi sedan många år tillbaka förvärvat och förädlat fastigheter på Väster. För att klara dagens energikrav och normer har vi genomfört omfattande renoveringar av de gamla industribyggnaderna. I alla våra projekt har stort fokus legat på att energioptimera byggnaderna men samtidigt bevara den gamla industrikaraktären. Några av dessa är fastigheterna Vikingen 9, Vikingen 12, Väduren 23, Väduren 21, Väduren 19 och Valpen 2. 

Företag på Väster

Den ständiga utvecklingen av området har lett till att Väster blivit en plats där många företag vill etablera sig. Vi äger flera fastigheter och hyr ut lokaler på bland annat Kungsgatan, Björksgatan, Stenmansgatan och Libergsgatan som omfattas av både kontorslokaler, butikslokaler, restauranglokaler, gymlokaler och mycket mer. Några av våra hyresgäster på Väster är företag och myndigheter som Energimarknadsinspektionen, Structor, Länsförsäkringar, Energimyndigheten, Actic,  Padel Sports Club, Konditori Amarant, Guldklimpen, Willys, Le Croissant och Biostaden.

Anrika tegelbyggnader

Det är de karaktäristiska och anrika tegelröda byggnaderna som utmärker Väster. Många av de gamla industribyggnaderna är idag renoverade och består av moderna lokaler där både stora och små företag bedriver verksamhet. Här finner man ett brett utbud av bland annat butiker, restauranger och kontor men även många bostadsfastigheter.

Demonstrationsarena Väster

Stadsdelen Väster ingår i en satsning för att skapa ett Energy Evolution District, som ska fungera som demonstrationsarena för hållbar stadsutveckling och energianvändning. Energy Evolution Center är ett projekt som drivs av Energimyndigheten och Eskilstuna Kommun som handlar om att testa och utveckla framtidens energilösningar. Demonstrationsarena Väster är ett delprojekt där man tillsammans med aktörer på Väster skapat en plattform för att hitta nya energisparlösningar i exempelvis produkter, tjänster eller hur man kan förbättra beteenden och rutiner.

Under projektet besöker man de verksamheter som drivs på Väster och tittar på uppvärmning, elanvändning, transporter/fordon, belysning och den energianvändning som är specifik för respektive verksamhet. Under besöken får verksamheterna dessutom tips på vad man kan förbättra men erbjuds dessutom ett fortsatt samarbete där man kan få fördjupad och detaljerad rådgivning beroende på verksamhet. Tillsammans verkar man för att finna lösningar med målet att fler ska ta efter och kunna uppfylla både nationella som globala klimatmål.

Historisk tillbakablick

Eskilstuna är känd som en av Sveriges viktigaste industristäder, då särskilt stålindustrin under en lång tid var en stor del av Eskilstuna. Redan i början av 1900-talet etablerade C A Carlsson och A Westerberg en verktygsfabrik på Stenmansgatan och kort därpå grundades industriföretaget Lundin & Lindberg AB som tillverkade husgeråd, gravurnor och olika tennföremål ända fram till 80-talet. I området kunde man även hitta Edvin Neiströms Rakknivfabrik och Bojs plåtindustri, men inte minst Bröderna Söderbergs Metallgjuteri som uppfördes 1917 och idag är en av Eskilstunas kulturhistoriska industribyggnader. Tillsammans har alla dessa industriverksamheter gett en grund för det vi idag kallar Väster.

Ladingens fastigheter på Väster