Transportstyrelsen

När renoveringen av Transportstyrelsens kontor drog igång var de naturliga mötesplatserna i fokus. Lokalen anpassades för att åstadkomma en effektiv kontorslösning med separata kontorsrum, samtalsrum och mötesrum där stora glaspartier skapar en öppen känsla. Personaldelen har en central plats i lokalen och en stor yta där vi till köket valt vackra och lokalt tillverkade bänkskivor av kalksten från Slite stenhuggeri. Då Transportstyrelsen till stor del arbetar med telefonen som främsta redskap lades stor omsorg i att effektivt dämpa ljud i lokalen och skapa en bra akustisk miljö. Detta uppnåddes genom att installera ett ljudabsorberande undertak dikt yttertaket samt en pendlat undertak som hängdes som ö:ar runtomkring i lokalen. Allt som allt har lokalerna efter renoveringen fått ett avslappnande atmosfär med bra inomhusklimat där Transportstyrelsens medarbetare kan trivas och utföra sina arbetsuppgifter utan att bli störda. För minskad energiförbrukning i lokalen installerades behovsstyrd ventilation samt närvarostyrd och energieffektiv LED-belysning. Foto: Carlstedt Ark

Kontor Kontorslokal Hyresgästanpassning Renovering Moderna lokaler Hyreslokal