Skjulstaskolan

Skjulstaskolan huserar i en av de 9 byggnader som tillhör Kvarteret Kunskapen som staten ursprungligen byggde för utbildning under 60-talet. Skjulstaskolans hus byggdes redan på den tiden som en klassisk skolbyggnad med lektionssalar längs med ytterväggarna. Genom åren har många ombyggnationer skett och som tagit bort många av de fördelar som originalbyggnaden hade. Under våren 2015 renoverade vi byggnaden med energioptimering som mål. Genom att montera nya energieffektiva fönster och tilläggisolera taket kunde vi uppnå stora energibesparingar. Vi moderniserade även el-, värme- och ventilationssystemen och förnyade samtliga ytskikt. Tack vare de stora energieffektiviseringar renoveringen medgav blev byggnaden Green Building-certifierat 2016.

Utbildningslokaler