ISS

På 1960-talet uppförde staten området Kunskapen till ett AMU-center som består av 9 byggnader. I ytor som tidigare användes för produktion och utbildning byggde vi en lokal för att passa tjänsteföretagets ISS verksamhetsbehov. Den totala ytan är 640 kvadratmeter som fördelas på kontor, lager, personalrum och omklädningsrum. De gamla lanterninerna har tagits fram för att skapa ett behagligt ljus i lokalen och i kontorsdelen bevarade vi den gamla tegelväggen som bildar en vacker fondvägg.

Kontorslokaler