Energimyndigheten

2015 förvärvade Ladingen det historiska industrikvarteret Väduren där Bröderna Söderbergs Metallgjuteri varit verksamma sedan början av 1900-talet. Efter en omfattande renovering av den 7000 kvadratmeter stora byggnaden kunde den statliga Energimyndigheten flytta in i oktober 2017. Myndigheten som tidigare hade suttit i cellkontor gick över till aktivitetsbaserade zoner när de flyttade in i lokalerna. Dessa utgår från byggnadens mittaxel där energi och interaktion frodas och ju längre ifrån mittaxeln desto tystare och mer intima blir arbetsmiljöerna med samtals-, konferensrum och teknikfria områden. Energioptimering och inomhusklimat har naturligtvis varit centrala delar i renoveringen. Ljusfiltrerande fönster, duschar med vattenåtervinning och behovsstyrd ventilation är bara några av de installationer som gjorts för att säkerställa ansvarsfull energianvändning. 2018 tilldelades vi Sveriges Arkitekter Sörmlands arkitekturpris tillsammans med arkitekt Jan-Eric Bergström och byggnadsingenjör Gunilla Svalelid på Carlstedt Arkitekter, och Energimyndighetens projektansvariga.

Energieffektiva lokaler Renoverade lokaler Kontorslokaler Industrihistorisk byggnad Totalrenovering