ATEA

2019 påbörjades renoveringen av fastigheten Väduren 21. Eftersom vi redan vid start visste att ATEA skulle flytta in i lokalerna har många anpassningar gjorts för att forma en modern och trivsam arbetsplats för deras medarbetare men framförallt en lokal som samspelar med deras verksamhet. Där man tidigare murat igen en entré på Stenmansgatan har vi öppnat upp fasaden på nytt och skapat en välkomnande entré för både personal och besökare till ATEA. De fina volymerna med hög takhöjd har återskapats och den 1030 kvadratmeter stora kontorslokalen har delats upp i två delar. Den del som är mer publik för ATEAS besökare har många mötesrum i direkt anslutning som är anpassade efter dagens krav och är utrustade med modern teknik för bland annat videosamtal som ATEA själva säljer. I den mer interna delen har kontorsplatser byggts i ett öppet landskap med kontorsrum och mindre samtalsrum intill. En trappa ner har ett inbjudande och modernt personalrum byggts. Eftersom ATEA jobbar för att underlätta och uppmuntra sina medarbetare till en aktiv livstil har både herr- och damomklädningsrum integrerats i lokalerna. Utöver detta har en funktionell godsmottagning med mycket ljusinsläpp byggts. Resultatet av den omfattande renoveringen är en energieffektiv byggnad med bra inomhusklimat och stark industrikaraktär från tiden Lundin & Lindberg AB tillverkade husgeråd i fastigheten.

Kontorslokaler Hyresgästanpassning Renovering Tegelbyggnad Industribyggnad Energieffektiviserad lokal