Actic

På Björksgatan 8 i Eskilstuna har olika industriföretag genom årtionden bedrivit sin verksamhet i fastigheten Valkyrian 33. I takt med att stadsdelen Väster utvecklats har även fastighetens användning förändrats. I lokalen där ett stenhuggeri huserade på 1920-talet återfinns idag gymkedjan Actic. Lokalen genomgick en totalrenovering år 2014, där en viktig aspekt var att bevara fastighetens vackra industrikaraktär med bibehållen takhöjd och synliga takbalkar. I projektet återskapades även lokalens stora vackra originalfönsterpartier som byggts igen under tiden som industrilokal, men som nu återigen skapar ett fint ljus i lokalen. Förutom gymkedjan Actic finner man handelsföretag, tillverkningsindustri, vårdcentral och en barnavårdscentral i fastigheten Valkyrian 33.

Hyresgästanpassning Träningslokal Gymlokal Industribyggnad