Kunskapen

Ett område med kunskap i fokus

Kunskapen är en stor fastighet som ligger i Vilsta utanför Eskilstuna. Tidigare var fastigheten ett område för AMU-center som anordnade arbetsmarknadsutbildningar, men idag har Kunskapen utvecklats till ett populärt område där många företag vill bedriva verksamhet.

Ladingens utveckling av Kunskapen

Idag består Kunskapen av ca 100 000 kvadratmeter tomt, med 9 byggnader beläget vid sidan av Skjulstaån och ett skogsområde. Ladingen har under många år förvaltat fastigheten och utvecklat byggnaderna för att skapa ett hållbart område. Vi har genomfört omfattande renoveringar och lokalanpassningar för våra hyresgäster men inte minst skapat en trivsam plats för de företag som bedriver verksamhet i Vilsta.

Företag på Kunskapen

Kunskapen ligger i ständig utveckling vilket skapat en attraktiv plats för företag att etablera sig. Här finns en stor variation av verksamheter. Bland annat finner vi en skatepark, kontor, tillverkande industri och ett nytt campus som består av Skjulstaskolan och Skjulsta resurscenter. Eskilstuna kommun, Skatehallen ZeroOneSix, Eskilstuna Hundcenter, Tre Smeder, Lernia, ISS och Samhall är bara några av de verksamheter som man finner på Kunskapen.

Green Building-certifierad

Vi arbetar ständigt jobbar med att energioptimera våra byggnader för att göra så lite avtryck på miljön som möjligt. Byggnaden (Hus 2) i vilken du finner Skjulstaskolan har under två år blivit Green Building-certifierad. GreenBuilding riktar sig till fastighetsägare som vill effektivisera energianvändningen i sina byggnader. Kravet för att få en Green Building certifiering är att fastighetens energianvändning har sjunkit med 25 % jämfört med tidigare eller med nybyggnadskraven i BBR.

Vilsta

Några kilometer utanför Eskilstuna ligger Vilsta. Stadsdelen omfattas av ett industriområde och ett frilufts- och fritidsområde som ständigt ligger i utveckling. 

Sveriges största väggmålning

2021 fick den lokala Torshällakonstnären Jani Nieminen i uppdrag av Eskilstuna Kommun att lyfta området som man tyckte saknade konst. I samband med det fick vi möjligheten att upplåta Skjulstahallen som ligger precis intill Kunskapen, att bli en stor målarduk. Resultatet blev en cirka 2100 kvadratmeter stor väggmålning, som fått mycket positivt uppmärksamhet i Eskilstuna. Väggmålningen ser man när man passerar den södra infarten till Eskilstuna, längs Skogstorpsvägen.

Lediga lokaler på Kunskapen

Ladingens fastigheter på Kunskapen