Skycon

Datavägen 3A, Järfälla

Fastigheten Veddesta 5:2 är en kontorsbyggnad som ursprungligen bestod av klassiska cellkontorsrum med långa korridorer och med lager på bottenplan. Genom åren har lokalerna successivt omvandlats till moderna och öppna arbetsplatser.

Inför att Skycon skulle flytta in ett 330 kvadratmeter stort kontor genomgick lokalen en totalrenovering och anpassades efter verksamhetens behov. Idag har Skycon ett öppet kontorslandskap med behagligt ljus tack vare de många fönster som tagits till vara och under projektet monterades glaspartier från golv till tak i konferensrum och kontorsrum för att förstärka den öppna och moderna känslan. De tidigare undertaken har rivits bort för att skapa en generös takhöjd och synliga installationer har valts.

Kontor

Lager

Skycon
Skycon
Skycon

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.