Mikrolab

Kung Hans väg 3

I fastigheten Ritaren 3 har lokaler skräddarsytts åt Mikrolab som arbetar med rådgivning och analystjänster inom produktionshygien. De forna kontorsytorna har förvandlats till laboratorium som är anpassat till mikrobiologiskt sterilarbete. Det finns ett separat laboratorierum för arbete med bakterier och i RenRum utförs sterilkontroller. Det har ställts höga krav på materialval och utförandet av lokalerna för att de ska leva upp till den standard som krävs i labmiljö.

Kontor

Mikrolab
Mikrolab

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.