Francks kylindustri

Danderydsvägen 9

Fastigheten Etnografen 4, som är belägen i Sollentuna, består till stora delar av kontorsytor som i omgångar har moderniserats. I samband med att Francks kylindustri expanderande och utökade sina kontorsytor, genomgick delar av befintliga och nya ytor en omfattande renovering. Genom att jobba med generösa takhöjder, bra materialval och genomtänkt planlösning har ett öppet och välkomnande kontor skapats. Köket och fikadelen har fått en central plats i kontoret och ligger öppet i kontorsmiljön.

Kontor

Francks kylindustri
Francks kylindustri
Francks kylindustri

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.