Willys

Kungsgatan 66

På Kungsgatan 66 i Eskilstuna har vi byggt om FB-kedjors före detta industrilokaler till en livsmedelsbutik för Willys. De stora öppna ytorna tillsammans med den höga takhöjden var en av anledningarna till att lokalen passade perfekt att omvandla till en livsmedelsbutik. Hela byggnaden har anpassats efter Willys önskemål på utformning för att skapa en modern och effektiv butik med mycket ljus. För att göra det enklare att handla på Willys och de omkringliggande butikerna på Väster skapade vi stora parkeringsytor både för bilister och cyklister utanför byggnaden.

Willys har ett bra skyltläge på Kungsgatan och tack vare den nya gång- och cykelbron som knyter samman Väster med södra sidan av ån kan alla som promenerar och cyklar enklare ta sig till Willys och alla andra verksamheter på Väster.

2010 blev entrén till butiken nominerad till Sveriges Arkitekter Sörmlands arkitekturpris.

Butiken fick under 2019 tillskott och en Willys Hämta avdelning byggdes, för att möta framtidens önskemål på flexibilitet på när och hur mathandlingen skall fungera.

Butiker

Willys
Willys
Willys

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.