Syntema

Kungsgatan 74

2018 startades renoveringen av Syntemas lokaler i fastigheten Valkyrian 32 i Eskilstuna. Utvändigt rensade vi bort plåtarna som tidigare monterats för att isolera byggnaden billigt, isolerade om och återskapade fastighetens originalutförande med en putsad fasad. Taket på kontorsbyggnaden tilläggsisolerades och en ny välkomnande entré byggdes så besökarna kommer in i den nyrenoverade butiksytan direkt.

Invändigt gjordes planlösningen om, innertaket höjdes och väggar togs bort för att istället skapa ett öppet kontorslandskap och ljusa, luftiga och moderna personalytor. I oktober 2018 invigdes Syntemas nya butikslokal.

Kontor

Butiker

Syntema
Syntema
Syntema

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.