Smedhälsan

Björksgatan 8

Företagshälsovården Smedhälsan och Vårdcentralen Smeden ligger idag i Nike Hydraulics gamla lokaler på Björksgatan 8 i Eskilstuna. Här i Valkyrian 33 har lokalerna anpassats efter Smedhälsans krav för verksamheten. Anpassningar för olika behandlingsrum genomfördes och det installerades en hiss samt en ramp vid entrén. I anslutning till personalrummet byggdes en balkong och färgsättning och ytskikt förbättrades efter Smedhälsans önskemål.

Kontor

Smedhälsan
Smedhälsan
Smedhälsan

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.