Skjulstaskolan

Skjulstagatan 3

Kvarteret Kunskapen består totalt av 9 st byggnader och är ursprungligen byggt för utbildning. Detta hus byggdes som en klassisk skolbyggnad med lektionssalar utmed ytterväggarna med mycket ljus.

Efter diverse ombyggnation genom åren, som tagit bort mycket av kvaliteterna som originalutförandet hade, så renoverades byggnaden under våren 2015 för Skjulstaskolans räkning. Ytskikt uppdaterades, men framförallt så moderniserades el-, värme- och ventilationssystemet. Tillsammans med att nya energieffektiva fönster och tilläggsisolering av tak har stora energibesparingar uppnåtts.

År 2016 blev huset GreenBuilding-certifierat tack vare de stora energieffektiviseringar som renoveringen möjliggjort.

Skola

Skjulstaskolan
Skjulstaskolan
Skjulstaskolan

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.