Profeel

Kungsgatan 72

I fastigheten Valkyrian 33 på Kungsgatan 72 i Eskilstuna har en före detta bilverkstad byggts om till butik och showroom för Profeel som är verksam inom företagsprofilering. En målsättning med ombyggnationen har varit att återskapa den vackra industribyggnaden och samtidigt anpassa den till dagens behov och standard. Plåtfasaden på den gamla bilverkstaden har skalats av för att få fram den äldre gedigna tegelfasaden och byggnaden har fått tillbaka sitt originalutseende med stora glaspartier som ger en ljus lokal med bra skyltläge längs Kungsgatan. Även insidan har fått en ordentlig ansiktslyftning med nytt golv, nya väggar och anpassats efter vår hyresgäst Profeels önskemål.

Kontor

Lager

Profeel
Profeel

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.