ISS

Skjulstagatan 3

Området Kunskapen uppfördes av staten till ett AMU-center på 1960-talet och består totalt av 9 stycken byggnader. I tidigare produktions-/utbildningsytor, så har vi byggt om en lokal för att passa tjänsteföretagets ISS verksamhetsbehov. ISS lokal uppgår till 640 kvm fördelat på kontor, personalrum, omklädningsrum och lager. I kontorsdelen har den gamla tegelväggen fått ta plats och bilda en fondvägg samtidigt som de gamla laterninerna tagits fram för att få in ett behagligt ljus i lokalen.

Kontor

Lager

ISS
ISS
ISS

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.