FB Kedjor

Sättargatan 14

I Litografen 2 på Sättargatan 4 i Eskilstuna bedrev Eka-knivar tidigare sin verksamhet. När FB-Kedjor tog över lokalerna renoverades kontorsytorna med målet att skapa en ljus och flexibel arbetsmiljö. Det som tidigare var kontorsindelade rum förvandlades till kontorslandskap som enkelt kan anpassas och göras om efter antalet arbetsplatser. I fastigheten ligger även deras stora verkstadslokal där FB-kedjor tillverkar kedjor.

Kontor

FB Kedjor
FB Kedjor
FB Kedjor
FB Kedjor
FB Kedjor
FB Kedjor

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.