Fastighetsägarna

Bruksgatan 16

När renoveringen av Fastighetsägarnas lokaler påbörjades handlade mycket om att ta vara på det som redan fanns i lokalen och med hjälp av vår arkitekt har vi lagt till enkla detaljer som skapat en bättre helhet. Då lokalen består av många kontorsrum med dörrar och glaspartier av olika modeller och som tidigare hade olika nyanser valde vi att måla samtliga i en gemensam gråfärg. Samtidigt monterades en trälist i ovankant, som går genom hela lokalen för att skapa ett lugn för ögat. Väggarna målades om i vitt samt att vissa fondväggar har målats i Fastighetsägarnas blåa färg, bland annat i entrén som tillsammans med den orange soffgruppen skapar en färgklick i lokalen. Både golvtextilplattor och undertaksplattor har bytts ut och för att sänka energiförbrukningen har belysningen bytts ut till LED. Resultatet av den varsamma renoveringen är en modern kontorslokal med ett centralt läge på Bruksgatan i Eskilstuna.

Kontor

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Fastighetsägarna

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.