Bostäder

Västergatan 15

I fastigheten Nickelmyntet 4 i Eskilstuna har bostäder och kommersiella lokaler genom alla tider funnits sida vid sida. På 80-talet omvandlades ett helt våningsplan till kontorslokaler av tidigare fastighetsägare. Efter att lokalerna stått tomma under många år valde vi att bygga om de gamla kontoren till 7 nya lägenheter i samband med att de befintliga lägenheterna i fastigheten totalrenoverades 2013. 14 hyreslägenheter med fina materialval och hög standard blev resultatet, med ett centralt läge i Eskilstuna.

Bostäder

Bostäder

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.