Biostaden

Kungsgatan 66

Den tidigare fabrik-, lager- och butikslokalen på Väster hade stått tom i väntan på den perfekta hyresgästen. Svenska Bio hade under en längre tid varit på jakt efter en ny lokal för sin biograf i Eskilstuna. När vi fick höra talas om detta dröjde det inte länge till kontraktet skrevs på och projektet med att bygga en biograf sattes igång.

Lokalen genomgick stora anpassningar för att uppfylla kraven hos Svenska Bio och för att fungera som biograf, men inte minst för att skapa ett upplevelsepalats. Delar av byggnaden revs, nya väggar byggdes och taket höjdes för att ge utrymme för Sveriges största bildyta. Både väggar och tak isolerades för att ge bästa möjliga bioupplevelse till besökarna genom att behålla ljudet i lokalerna och hålla bullret ute, men även för att sänka energiförbrukningen. Även salongernas väggar och tak isolerades och ett modernt och energieffektivt ventilationssystem installerades för att energioptimera lokalerna maximalt.

Inredningen och utsmyckningen av lokalerna har inspirerats av filmen ”Grand Hotel Budapest”. Redan vid entrén börjar upplevelsen där du möts av en enorm sal med högt i tak för att därefter snabbt leda blicken vidare till ”Stairway to Heaven”, en invändigt belyst trappa som är tillverkad lokalt i Sörmland av företaget Vytab. Trappan leder till den mest speciella biosalongen; Garbosalongen, där filmupplevelsen görs i öronlappsfotöljer med tillhörande fotpall.

När invigningen hölls och Biostaden stod klar med sina 8 salonger och 560 fåtöljer, där varje salong har sin egen identitet konstaterade vi samtidigt att det gått åt 30 000 kvm gips, 5315 st plywoodskivor och 2993 st golvspånskivor. Med en bioduk på 20,5 m bredd innehar också Biostaden i Eskilstuna rekordet ”Sveriges största bildyta”.

För sina planerade 200 000 besökare per år vill Svenska Bio erbjuda en upplevelse när man kliver innanför dörrarna, inte bara ett ställe man går till för att titta på en film. Som man säger i Hollywood ”Movies are King but Cinemas are the Kingdom”.

Butiker

Biostaden
Biostaden
Biostaden
Biostaden
Biostaden
Biostaden
Biostaden
Biostaden
Biostaden

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.