Axfood Snabbgross

Björksgatan 8

I Valkyrian 33 på Björksgatan 8 i Eskilstuna där hydraulikföretaget Nike tidigare haft sin monteringshall återfinns idag Axfood Snabbgross, en matgrossist för företag, restaurang, storkök och servicehandel. Lokalen har byggts om till butik och anpassats enligt Axfood Snabbgross önskemål. Bland annat installerades nya automatskjutdörrar till entrén och i direkt anslutning byggdes ett kundcafé. Utöver en ny och fräsch butikslokal renoverades personalutrymmena och utanför finns numera parkeringsplatser för kunder samt en lastkaj för enkel leverans av varor till butiken.

Butiker

Axfood Snabbgross
Axfood Snabbgross
Axfood Snabbgross

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.