Bostäder

Västergatan 15

I fastigheten Nickelmyntet 4 har genom alla tider bostäder och kommersiell verksamhet samsats sida vid sida. På 80-talet så valde tidigare fastighetsägare att omvandla ett våningsplan till kontorslokaler. 2013 var omvandlingen omvänd och de gamla kontorslokalerna som ekat tomma under många år byggdes som till 7 stycken lägenheter samtidigt som de befintliga 7 genomgick en total renovering. Resultatet blev 14 stycken hyreslägenheter med hög standard och fina materialval.

Bostäder

Bostäder

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.