Ecobox

Kranvägen 4

I den gamla motorcyckelverkstaden har vi invändigt totalrenoverat och anpassat lokalen efter vår hyresgäst, Ecobox, behov. Byggnaden består efter renoveringen av en utställningsdel, som fungerar som showroom för hyresgästens produkter. I den andra delen, så har kontorslandskap byggts och personalrum/kök. I samband med renoveringen, så installerades till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning samt helt ny elinstallation.

Kontor

Ecobox

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.