CDSys

Datavägen 3

På Datavägen i Järfälla ligger fastigheten Veddesta 5:2, som är en kontorsbyggnad med lager i bottenplan. Den ursprunglig kontorslösningen bestod av klassiska cellkontorsrum och korridorer, vilket successivt förändrats till moderna öppna arbetsplatser. I samband med att CDSys flyttade in i fastigheten, så totalrenoverades deras kontorsdel. Projektets fokus var att skapa ett yteffektivt kontor, där loungedelen fått en central roll. För att skapa rymd har undertak rivits ut och synliga installationer valts.

Kontor

CDSys
CDSys

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.