NCC

Björksgatan 6

Utmed Eskilstunaån på Björksgatan 6 ligger byggnaden Valkyrian 39. Byggföretaget NCC bedriver idag kontorsverksamhet i den lokal som vårdcentralen Smeden tidigare satt i. Innan NCC flyttade in så anpassades lokalen för att möta företagets behov. Bland annat så byggdes den befintliga lokalen om till kontor, ett nytt ventilationssystem installerades, personal- och konferensrum renoverades och ett nytt kök monterades, samt att golven i kontorslokalerna och wc-utrymmena byttes ut.

Kontor

NCC
NCC

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.