FB Kedjor

Sättargatan 14

I Litografen 2 på Sättargatan 4 i Eskilstuna hade Eka-knivar tidigare sin verksamhet. När FB-Kedjor tog över lokalerna gjordes en renovering av kontorsytorna med målet att skapa en ljus och flexibel arbetsmiljö. Bland annat omvandlades det som tidigare var kontorsindelade rum till kontorslandskap som enkelt kan göras om för att lätt anpassa antalet arbetsplatser efter behov. FB-Kedjor tillhandahåller egentillverkade kedjor och i Litografen 2 ligger även deras stora verkstadslokal.

Kontor

FB Kedjor
FB Kedjor
FB Kedjor

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.