Energimyndigheten

Gredbyvägen 10/Langsgatan 7

Vinnare av Sveriges Arkitekter Sörmlands arkitekturpris 2018 men det började redan 2015 när Ladingen förvärvade det historiska industrikvarteret Väduren där Bröderna Söderbergs Metallgjuteri varit verksamt sedan början av 1900-talet. Efter en omfattande men samtidigt varsam renovering kunde statliga Energimyndigheten i oktober 2017 flytta in i den vackra fastigheten. Myndigheten som tidigare suttit i cellkontor gick samtidigt över till aktivitetsbaserade zoner. Dessa utgår från byggnadens mittaxel där energi och interaktion frodas och ju längre ifrån mittaxeln desto tystare och mer intima blir arbetsmiljöerna med samtals-, konferensrum och teknikfria områden. Naturligtvis har energioptimering och inomhusklimat varit centralt i renoveringen av den 7000 kvadratmeter stora byggnaden. Ljusfiltrerande fönster, vattenåtervinnande duschar och behovsstyrd ventilation är bara några av de installationer som gjorts för att säkerställa ansvarsfull energianvändning.

Kontor

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Energimyndigheten
Energimyndigheten
Energimyndigheten
Energimyndigheten

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.