Axfood Snabbgross

Björksgatan 8

Nikes gamla monteringshall i Valkyrian 33 på Björksgatan 8 har byggts om och anpassats efter Axfood Snabbgrossens önskemål. Då Axfood Snabbgrossen är en matgrossist för restaurang, storkök, servicehandel och företag, så har lokalen byggts om för att kunna nyttjas som en livsmedelsbutik. Bland annat så har markanläggningen utanför lokalen anpassats med bland annat en lastkaj för transport av varor till butiken, p-platser för kunder och en entré med automatskjutdörrar för att komma in i butiken. Själva lokalen har byggts om till butik, samt att ett kundcafé har installerats i anslutning till entré. Utöver butikslokalerna så har även personalutrymmena renoverats.

Butiker

Axfood Snabbgross
Axfood Snabbgross

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.