Actic 2

Björksgatan 8

I fastigheten Valkyrian 33 har genom årtionde olika industriföretag bedrivit sin verksamhet. I samband med att stadsdelen Västers karaktär förändrats har fastighetens användning förändrats och innehåller idag handel, BVC, vårdcentral och tillverkningsindustri. Sista pusselbiten i förädlingen av kvarteret var gymkedjan Actic. I vars lokal ett stenhuggeri huserade på 1920-talet. Lokalen genomgick en totalrenovering där fokus var att bevara industrikaraktären med synliga takstolar och högt i tak. Genom åren som industrilokal har originalfönsterpartier byggts igen, vilka i projektet har återskapats. De nya stora glaspartierna skapar ett fint ljus i lokalen.

Gym

Actic 2
Actic 2

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.