Ladingen

Namnet Ladingen är hämtat från det gutniska språket som talades under medeltiden och framåt på Gotland, och betyder vår. Ladingen äger och förvaltar i huvudsak kontors-, lager- och handelsfastigheter. Vi är ett familjebolag och har sedan starten 1982 förvärvat och förädlat steg för steg och idag uppgår det totala beståndet till ca 170 000 kvm.

Vår affärsidé är att förvärva fastigheter i områden med stor utvecklingspotential och förädla dessa för att passa våra kunders varierande behov. I Ladingenfamiljen ingår fastighetsbolag i Eskilstuna, Stockholm, Umeå och Visby med stark lokal profil och förankring.

Vår filosofi är enkel: vi vill skapa bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.

Ladingens energipolicy

Ladingen ska verka för att involvera och engagera hyresgäster, medarbetare, leverantörer och driftentreprenörer i arbetet med energieffektivisering. Energifrågan ska vara ett naturligt inslag i vårt dagliga arbete med fastighetsförvaltning samt genomsyra våra projekt och nyinvesteringar. Arbetet med energi ska ske genom att systematisk kartlägga och analysera energianvändningen, och vi ska arbeta aktivt och målinriktat för att minska energiförbrukningen i både enskilda lokaler och hela fastigheter.

Ladingen ska sträva efter att vara en attraktiv fastighetsägare som kan erbjuda energisnåla lokaler och möta de krav som hyresgäster ställer i hållbarhetsfrågor.

Gröna Smeden
Vår egen miljömärkning

Energieffektivitet och långsiktighet är viktigt för oss alla. Det gör att vi spar värme och energi men kanske mest på jordens resurser. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. En märkning med Gröna smeden innebär att fastigheten är energioptimerad, energibesparande och värmeåtervinning är installerad.

Alla kan bli en grön smed genom att stänga fönster och dörrar och kontakta serviceanmälan 020-400 000 när något inte fungerar som det är tänkt.

  • Vår ambition är följande:
  • Att medarbetare får de verktyg de behöver för att arbeta med energieffektivisering
  • Att medarbetare har den kunskap och utbildning som behövs för att nå energimålen
  • Att uppmuntra hyresgäster att bidra till minskad energianvändning
  • Att medarbetare och hyresgäster känner att de har en viktig roll i arbetet för att minska energianvändningen
  • Vid val av teknik och material i samband med om- och tillbyggnader skall energiaspekterna beaktas.
  • Att regelbundet utvärdera energiarbetet för att säkerställa att energipolicyn följs

Höjdpunkter

2018 Ladingen tilldelades Sveriges Arkitekter Sörmlands arkitekturpris tillsammans med arkitekt Jan-Eric Bergström och byggnadsingenjör Gunilla Svalelid på Carlstedt Ark, och Energimyndighetens projektansvariga. Priset tilldelades Energimyndighetens lokaler i det historiska industrikvarteret Väduren i Eskilstuna.

2018 Nominerad till Sveriges snyggaste kontor – Energimyndighetens lokaler nominerades till titeln Sveriges snyggaste kontor efter renoveringen av den före detta industrifastigheten Bröderna Söderbergs Metallgjuteri.

2016 Ladingen koncernen tilldelas utmärkelsen Årets fastighetsprofil 2015 av Fastighetsägarna MittNord som representerar 141 kommuner från Norrköping till Kiruna. Priset tilldelas medlemsföretag som gör insatser utöver det vanliga i sin roll som fastighetsägare; som utvecklar branschen och som kan inspirera andra.

2015 Ladingen koncernen kvalar för andra året i rad in på Veckans Affärers lista med Superföretagen.

2014 Ladingen koncernen kvalar in i Veckans Affärers lista på Superföretagen – 442 bolag som gör allting rätt. ”Det är löjligt tuffa kriterier och därför blir listan så kort och exklusiv”, säger Per Weidenman, som tagit fram listan tillsammans med Veckans Affärer.

2012 Arkitekturpris – vårt största projekt genom tiderna färdigställts. Återuppbyggnaden av Eskilstuna stadshotell resulterade i att byggnaden tilldelats Sveriges Arkitekter Södermanlands arkitekturpris.

2012 Förtjänstmedalj. Bengt Olofsson tilldelas Eskilstuna kommuns förtjänstmedalj ”För gagnerik gärning”för sina insatser i det lokala näringslivet.

2010 Nominerad till arkitekturpris – Valpen 2 i Eskilstuna, en före detta industrifastighet som efter ombyggnad till handel nominerades till Sveriges arkitekter Södermanlands arkitekturpris.

2006 etablerar sig Ladingen i Eskilstuna genom förvärv av Eskilstuna Industrifastigheter AB med 6 fastigheter i centrala lägen.

2003 Byggnadsvårdspris tilldelades Pressen 7. Charmig bostadsfastighet som efter en omfattande renovering belönades med DBW:s byggvårdnadspris.

1995 utökades beståndet genom köp av två fastigheter på Skarphäll i Visby. Idag äger vi fem fastigheter om totalt ca 32 000 kvm på Skarphäll.

1993-94 under finanskrisen etablerades verksamhet i Stockholm via förvärv av fastigheter i Järfälla och Upplands Väsby.

1988 etablerade vi oss i Visby genom förvärv av Borren 1. Bolaget som förvärvar fastigheten får namnet Ladingen, som idag används för hela bolagsgruppen.

1982 förvärvades den första fastigheten Soldaten 1 i centrala Umeå. Fastigheten ägs och förvaltas fortfarande av oss.

Några av våra hyresgäster

Vi strävar efter ett nära samarbete med våra hyresgäster. Målet är att skapa en långsiktig och trygg relation. Förvärv görs i centralt belägna områden där den enskilda fastigheten har stor utvecklingspotential. I samråd med hyresgästen förädlar vi med ambitionen att igenom moderna och flexibla lösningar skapa trivsamma miljöer. Vi välkomnar alla typer av hyresgäster.

Snabbgross
Swedol
Postnord
UniGuide
Smedhälsan
Transportstyrelsen
Actic
Samhall
Energimyndigheten
NCC
Elite Hotels
Willys
Willys
Eskilstuna Kommun
Padel Sports Club

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.