Ladingen

Namnet Ladingen är hämtat från det gutniska språket som talades under medeltiden och framåt på Gotland, och betyder vår. Ladingen äger och förvaltar i huvudsak kontors-, lager- och handelsfastigheter. Vi är ett familjebolag och har sedan starten 1982 förvärvat och förädlat steg för steg och idag uppgår det totala beståndet till ca 180 000 kvm.

Vår affärsidé är att förvärva fastigheter i områden med stor utvecklingspotential och förädla dessa för att passa våra kunders varierande behov. I Ladingenfamiljen ingår fastighetsbolag i Eskilstuna, Stockholm, Umeå och Visby med stark lokal profil och förankring.

Vår filosofi är enkel: vi vill skapa bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.

Ladingens Energiarbete

På Ladingen jobbar vi aktivt med energioptimering så vi kan sänka energianvändningen i byggnaderna vi äger och förvaltar. Genom ökad kunskap, förbättrade metoder och intelligent teknik säkerställer vi att vi alltid har verktygen vi behöver för att spara energi och bli ännu bättre.

Vi ser alltid till att ytterväggar och tak är väl isolerade för att minimera värmeförluster oavsett om byggnaden är byggd i år eller för flera hundra år sedan. När det är dags att byta fönster väljer vi alltid fönster med hög isoleringsförmåga och när det är motiverat väljer vi fönster som inte går att öppna så vi kan behålla kylan inne på sommaren och värmen på vintern.

Vi väljer alltid väl etablerade ventilationslösningar på marknaden med god värmeåtervinning som är energibesparande och bäst för miljön. Vi har också omfattande rutiner för underhåll av våra ventilation- och värmesystem så de alltid presterar maximalt med lägsta möjliga energiförbruking. Alla ventilationssystem är tidsstyrda och ofta utrustade med behovsstyrning med CO2-givare, så vi bara gör av med energi när ventilationen verkligen behövs.

Vi eftersträvar att fjärrvärmecentralerna skall ha hög verkningsgrad genom löpande serviceintervaller. I lokalerna mäter vi regelbundet temperatur och luftkvalitet så vi kan följa och optimera inomhusklimatet och undvika att ventilera bort varm luft genom att justera värmekurvorna. Där radiatorer finns är de alltid utrustade med termostater med gradbegränsning. Många av våra byggnader är dessutom uppkopplade mot vårt fastighetsövervakningssystem, som möjliggör att vi kan följa och justera systemen i realtid.

Vi har som ambition att fönster i utsatta väderstreck skall förses med solfilm för att förhindra solinstrålning. Vid behov monterar vi även markiser för att stänga ute solen och därmed undvika onödig soluppvärmning sommartid.

Utvändig belysning, fasadskyltar och trapphusbelysning är tid- och astrostyrda. Vi använder alltid energisnål LED-belysning och där det är möjligt, även dimbara ljuskällor så livslängden blir längre och drar mindre energi. Rörelsesensorer tänder och släcker belysning på toaletter, städutrymmen, kapprum, lagerlokaler, garage och andra utrymmen där man bara vistas periodvis. En del av våra byggnader är också utrustade med centralsläckning, dvs belysningen släcks via larmpåkoppling och tänds vid avlarmning.

Med våra väl fungerande rutiner och nattvandringar i våra byggnader upptäcker vi snabbt eventuell belysning och ventilation som är felaktigt inställd, hål och otätheter i byggnaderna som riskerar att ge kallras och värmeförluster samt tätningslister runt dörrar och fönster samt eventuell dörrautomatik som behöver justeras. Är vi osäkra värmefotograferar vi byggnaden för att hitta eventuella luftläckage, bristande isolering och köldbryggor som måste åtgärdas. Vid behov byter vi också ut entrépartier och portar.

Vi använder så långt det är möjligt förnybar energi, just nu gör vi det i alla våra byggnader i Umeå och Eskilstuna, snart även på Gotland.

Gröna Smeden
Enkla tips för en bättre miljö

Vi vill alla göra världen till en bättre plats, men ibland är det svårt att veta vad som är rätt och fel. Därför har vi på Ladingen skapat Gröna Smeden och uttrycket ”Enkla tips för en bättre miljö” som förutom att vara vår egen miljömärkning inte minst är en hjälpande hand. Det gör det enkelt att göra rätt varje dag, varje vecka och varje månad som i sin tur bidrar till sänkt energiförbrukning och en lite bättre värld. På gronasmeden.se hittar du tips om hur du själv kan spara energi och bidra till en bättre värld.

Höjdpunkter

2018 Ladingen tilldelades Sveriges Arkitekter Sörmlands arkitekturpris tillsammans med arkitekt Jan-Eric Bergström och byggnadsingenjör Gunilla Svalelid på Carlstedt Ark, och Energimyndighetens projektansvariga. Priset tilldelades Energimyndighetens lokaler i det historiska industrikvarteret Väduren i Eskilstuna.

2018 Nominerad till Sveriges snyggaste kontor – Energimyndighetens lokaler nominerades till titeln Sveriges snyggaste kontor efter renoveringen av den före detta industrifastigheten Bröderna Söderbergs Metallgjuteri.

2016 Ladingen koncernen tilldelas utmärkelsen Årets fastighetsprofil 2015 av Fastighetsägarna MittNord som representerar 141 kommuner från Norrköping till Kiruna. Priset tilldelas medlemsföretag som gör insatser utöver det vanliga i sin roll som fastighetsägare; som utvecklar branschen och som kan inspirera andra.

2015 Ladingen koncernen kvalar för andra året i rad in på Veckans Affärers lista med Superföretagen.

2014 Ladingen koncernen kvalar in i Veckans Affärers lista på Superföretagen – 442 bolag som gör allting rätt. ”Det är löjligt tuffa kriterier och därför blir listan så kort och exklusiv”, säger Per Weidenman, som tagit fram listan tillsammans med Veckans Affärer.

2012 Arkitekturpris – vårt största projekt genom tiderna färdigställts. Återuppbyggnaden av Eskilstuna stadshotell resulterade i att byggnaden tilldelats Sveriges Arkitekter Södermanlands arkitekturpris.

2012 Förtjänstmedalj. Bengt Olofsson tilldelas Eskilstuna kommuns förtjänstmedalj ”För gagnerik gärning”för sina insatser i det lokala näringslivet.

2010 Nominerad till arkitekturpris – Valpen 2 i Eskilstuna, en före detta industrifastighet som efter ombyggnad till handel nominerades till Sveriges arkitekter Södermanlands arkitekturpris.

2006 etablerar sig Ladingen i Eskilstuna genom förvärv av Eskilstuna Industrifastigheter AB med 6 fastigheter i centrala lägen.

2003 Byggnadsvårdspris tilldelades Pressen 7. Charmig bostadsfastighet som efter en omfattande renovering belönades med DBW:s byggvårdnadspris.

1995 utökades beståndet genom köp av två fastigheter på Skarphäll i Visby. Idag äger vi fem fastigheter om totalt ca 32 000 kvm på Skarphäll.

1993-94 under finanskrisen etablerades verksamhet i Stockholm via förvärv av fastigheter i Järfälla och Upplands Väsby.

1988 etablerade vi oss i Visby genom förvärv av Borren 1. Bolaget som förvärvar fastigheten får namnet Ladingen, som idag används för hela bolagsgruppen.

1982 förvärvades den första fastigheten Soldaten 1 i centrala Umeå. Fastigheten ägs och förvaltas fortfarande av oss.

Några av våra hyresgäster

Vi strävar efter ett nära samarbete med våra hyresgäster. Målet är att skapa en långsiktig och trygg relation. Förvärv görs i centralt belägna områden där den enskilda fastigheten har stor utvecklingspotential. I samråd med hyresgästen förädlar vi med ambitionen att igenom moderna och flexibla lösningar skapa trivsamma miljöer. Vi välkomnar alla typer av hyresgäster.

Snabbgross
Swedol
Postnord
UniGuide
Smedhälsan
Transportstyrelsen
Actic
Samhall
Energimyndigheten
NCC
Elite Hotels
Willys
Willys
Eskilstuna Kommun
Padel Sports Club
Anticimex
Azets
CGI
Länsförsäkringar Södermanland
EI
SATS
Structor
Vattenfall
Wurth
Protools

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.