Telefonen 5

Verkstadsgatan 7

En bit utanför Visby innerstad ligger Skarphäll City där flera stora kedjor har etablerat sig under de senaste åren och bedriver handel inom bland annat möbler, vitvaror, livsmedel och bilförsäljning. Fastigheten Telefonen 5 är en stor industrilokal i området som bland annat har VMC:s bilförsäljning, kontor, lager och båttillverkning.

Kontor

Lager

Butiker

Industri

Telefonen 5
Telefonen 5
Telefonen 5
Telefonen 5
Telefonen 5
Telefonen 5

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.