Specksrum 1

Specksrum 5

Fastigheten ligger fint belägen innanför murarna i Visby på Specksrum 5, som ligger nära både vackra Almedalen och Botaniska trädgården. Fastigheten inrymde en gång i tiden Sveriges radio och kallades därför för radiohuset. Under en av byggnaderna finns delar av valv bevarade, som är daterade till 1600-talet. Byggnaderna har varsamt renoverats för att ta vara på den unika karaktären hos husen. Idag består huvuddelen av byggnaderna av moderna kontorslokaler.

Kontor

Specksrum 1
Specksrum 1
Specksrum 1

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.