Pressen 7

Strandgatan 22

I Visby innerstad närmare bestämt på strandgatan 22 återfinns fastigheten Pressen 7. En charmig bostadsfastighet med en stor och grönskande innergård som är en vacker oas för hyresgästerna. Strandgatan var redan under medeltiden Visbys huvudgata och än idag finns flera välbevarade hus kvar från den tiden. Ett närliggande exempel är Gamla apoteket på Strandgatan 26 som uppfördes under 1200-talet och är väldigt utmärkande med sin särpräglade trappgavel. Även i byggnadens vackert renoverade källare återfinns valv från 1100-talet. 2003 belönades fastigheten med DBW:s byggnadsvårdspris.

Bostäder

Pressen 7
Pressen 7
Pressen 7
Pressen 7
Pressen 7
Pressen 7

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.