Infanteristen 1

Langs väg 4

I stadsdelen Visborg som tidigare var kasernområdet (P18) hittar man idag fastigheten Infanteristen 1. I byggnaden som omfattar ca 3300 kvadratmeter finner man bland annat kontorslokaler, Restaurang Visborg fördelat på två plan. I grannfastigheterna huserar även Region Gotlands centrala administration, Sida och Länsstyrelsen.

Kontor

Restauranger

Infanteristen 1
Infanteristen 1
Infanteristen 1

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.