Vikingen 9

Libergsgatan 2-10

Metallbearbetning var den huvudsakliga näringsverksamheten i kvarteret Vikingen i Eskilstuna i början av 1900-talet. I kvarteret kunde man bland andra hitta Edvin Neiströms Rakknivfabrik som bedrev sin verksamhet i en av byggnaderna vi idag kallar Vikingen 9.

I Eskilstuna kommuns företagsregister finner vi även Bojs plåtindustri (1978-1984) på Libergsgatan 6 som är en av adresserna för Vikingen 9. Företaget bildades 1963 och enligt Bolagsverket bestod verksamheten i lättare manufakturverk.

2015 förvärvade Ladingen fastigheterna på Libergsgatan av Eskilstuna kommun och de fyra tidigare separata fastigheterna blev till Vikingen 9. Sedan dess har området genomgått stora förändringar men med fokus på att bevara tegelbyggnaderna och anorna från förr, inte minst i detaljer.

För att klara dagens energikrav och byggnormer byttes, golv, bjälklag och tak för att förstärka byggnaderna och optimera fastigheterna energimässigt. Marken i området har i samband med detta också sanerats.

Idag hittar vi helt nyrenoverade och sammanhängande huskroppar i området där vi bland annat hittar Energimarknadsinspektionen och Structor (Libergsgatan 4 och 6), granne med Länsförsäkringar som håller till i byggnaderna på Libergsgatan 8-10 som idag alltså tillhör fastigheten Vikingen 9.

Gunilla Svalelid och Sofia Kellari från Area Arkitektur har också ritat en helt ny kontorsbyggnad där stommen och fasaden består av prefabricerade betongelement. Fasadbeklädnaden är utförd i brunsvart tegel som är lagt i stapelförband och kommer från Haga Tegelbruk utanför Enköping. Huvudentrén är utförd i betong samt stora delar glasfasad som Eskilstunaföretaget Thoruns tillverkat. Resultatet är en byggnad som levererar behagligt inomhusklimat oavsett årstid.

Vikingen 9 hittar man i centrum av den levande stadsdelen Väster med närhet till centrala Eskilstuna, högskolan, resecentrum, parker och ån.

Kontor

Butiker

Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.