Vikingen 9

Libergsgatan 2-10

Fastigheten Vikingen 9 består av flera vackra tegelbyggnader belägen i den levande stadsdelen Väster. En extraordinär stadsdel med en blandning av alla olika funktioner – bostäder, butiker och arena. På Väster finner du något ”Eskilstunaeget”, gammal och ny så väl som hög och låg bebyggelse. Temat för området är närhet, nära till centrum, nära till högskolan, nära till resecentrum, nära till ån, nära till handel, etc. Det är den nära och integrerade stadsdelen. Fastigheten Vikingen 9 består av nya moderna kontorslokaler, och bygget pågår än. För att läsa mer om våra hyresgäster på Väster, besök områdets samlingsplats www.väster.se.

Kontor

Butiker

Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9
Vikingen 9

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.