Vikingen 12

Stenmansgatan 7

Vikingen 12 ligger längs med Libergsgatan och Stenmansgatan på Väster. Fastigheten består av en charmig tegelbyggnad och där det tidigare fanns markytor såg vi chansen att utveckla stadsdelen och samtidigt skapa en röd tråd som binder ihop Libergsgatan och torget runt Kvarteret Valpen. Resultatet blev en modern tillbyggnad med rå betongfasad som går i samma stil som entréerna till Länsförsäkringar och Willys. De moderna detaljerna skapar en tydlig årsring i kontrast till de äldre, industrihistoriska tegelbyggnaderna runtomkring i området. Tillbyggnaden uppfördes 2017 av Ladingen tillsammans med Carlstedt Arkitekter som dessutom huserar i byggnaden, granne med Apoteksgruppen, Hemmagasinet, Guldklimpen och Ferretti fastighetsmäkleri.

Fastigheten har ett bra skyltläge och god förbindelse till John Engellaus gata tack vare den nya gång- och cykelbron som knyter samman Väster med södra sidan av ån. Den nya bron har blivit en bra tillgång för alla som promenerar och cyklar längs med ån, men inte minst gjort det enklare att ta sig till Väster som är under ständig utveckling och som lockar fler verksamheter till området.

Kontor

Butiker

Vikingen 12
Vikingen 12
Vikingen 12
Vikingen 12
Vikingen 12
Vikingen 12

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.