Vikingen 12

Libergsgatan 12

I samband med att Munktellstaden utvecklas med nytt badhus, ny arena och nya bostäder kommer Eskilstunaån att få en ny gång- och cykelbro. Bron kommer att förbinda Stenmansgatan och John Engellaus gata som knyter samman Munktellstaden med södra sidan av ån. Den nya bron blir en tillgång för alla som promenerar och cyklar längs med ån och den gör det enklare att gå och cykla till Munktellområdet och stadsdelen Väster som på sikt kommer att utvecklas ytterligare. Längs med Stenmansgatan ligger fastigheten Vikingen 12, en charmig tegelbyggnad i ett område med stora utvecklingsplaner. Belägen i fastigheten är dessutom en väggmålning av Lina Olsson från 2017. Målningen tillkom i ett samarbete mellan Eskilstuna Folkhögskola, Carlstedt Arkitekter och Ladingen.

Kontor

Butiker

Vikingen 12
Vikingen 12
Vikingen 12
Vikingen 12
Vikingen 12
Vikingen 12

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.