Valpen 2

Kungsgatan 66

Fastigheten Valpen 2, som är belägen på Kungsgatan i anslutning till citykärnan, har ett attraktivt skyltläge med ca 17 000 passerande fordon per dag. I fastigheten finns det flera olika verksamheter som tillsammans skapat en torgkänsla. Det finns idag butiker, vaccinationsklinik, restauranger och livsmedelsbutik på plats och området är under betydande utveckling med målet att skapa ett nytt stadsdelscentrum där service, handel, kontor, bostäder och skolor är i fokus. Kommunens plan för området är såväl att bevara de äldre byggnaderna som att komplettera med nybyggnation för att ge en unik karaktär åt stadsdelen. Många av husen på Väster är av kulturhistoriskt intresse och bevaras för att påminna om Eskilstunas historia som industristad.

Kontor

Restauranger

Butiker

Café

Valpen 2
Valpen 2
Valpen 2

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.