Väduren 23

Gredbyvägen 10/Langsgatan 7

Fastigheten Väduren 23 uppfördes 1917 och är idag en av Eskilstunas kulturhistoriska industribyggnader. 2015 förvärvade Ladingen fastigheten där Bröderna Söderbergs Metallgjuteri var verksamma i början av 1900-talet men som under många år hade stått övergiven. 2016 påbörjades en omfattande renovering och sanering av byggnaden som skulle komma att bli Energimyndighetens nya aktivitetsbaserade kontor.

Energioptimering och inomhusklimat var naturligtvis två centrala delar i renoveringen och det ställdes extra höga krav eftersom Energimyndigheten skulle flytta in i lokalerna. Ljusfiltrerande fönster, duschar med vattenåtervinning och närvarostyrd ventilation, värme och belysning är bara några av de installationer som gjorts för att säkerställa ansvarsfull energianvändning. Resultatet av renoveringen är en välisolerad och energioptimerad byggnad som överträffar kraven med råge från Boverkets byggregler.

Myndigheten som tidigare hade suttit i cellkontor gick över till aktivitetsbaserade zoner när de flyttade in i det 5.610 kvadratmeter stora kontoret i oktober 2017. Dessa zoner utgår från byggnadens mittaxel där energi och interaktion frodas och ju längre ifrån mittaxeln desto tystare och mer intima blir arbetsmiljöerna med samtals-, konferensrum och teknikfria områden.

Lokalen blev utsett till Årets kontor 2019 och 2018 tilldelades vi Sveriges Arkitekter Sörmlands arkitekturpris tillsammans med arkitekt Jan-Eric Bergström och byggnadsingenjör Gunilla Svalelid på Carlstedt Arkitekter, byggherren Ladingen och Energimyndighetens projektansvariga.

Kontor

Väduren 23
Väduren 23
Väduren 23
Väduren 23
Väduren 23
Väduren 23
Väduren 23
Väduren 23
Väduren 23

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.