Väduren 21

Stenmansgatan 6

Fastigheten Väduren 21 består av två byggnader på Stenmansgatan 6 i Eskilstuna där företaget Dizzy Duck bedriver verksamhet. Den tegelbeklädda huvudbyggnaden ligger jämte fastigheten Väduren 19 och består av 780 kvadratmeter distribuerat i kontorsytor, gym och omklädningsrum. Intill den tillhörande parkeringen på baksidan finns en plåtbyggnad på 470 kvadratmeter som idag används som lager.

När grannfastigheten genomgick en totalrenovering passade vi på att uppgradera det tidigare sophuset som tillhör båda fastigheterna. Resultatet blev ett effektivt sorteringsrum som syftar till att det skall vara enkelt att sortera sitt avfall. Vi passade samtidigt på att bygga ett cykelrum i direkt anslutning för att uppmuntra våra hyresgäster att välja cykeln till jobbet istället för bil. På Stenmansgatan har Väduren 21 ett utmärkt läge med närhet till många andra verksamheter på Väster men även till centrala Eskilstuna, högskolan, resecentrum, trevliga parker och Eskilstunaån.

Kvarteret Vädurens industrihistoria började redan 1917 när fabrikörerna C A Carlsson och A Westerberg startade en verktygfabrik på Stenmansgatan. Några år senare grundade Sven J Lindberg tillsammans med bröderna K A Lundin och Ernst Lundin industriföretaget Lundin & Lindberg AB som tillverkade husgeråd i aluminium, koppar och mässing. 1931 flyttades fabriken till nybyggda lokaler på Kungsgatan 59.

Kontor

Lager

Väduren 21
Väduren 21
Väduren 21

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.