Väduren 19 & 21

Kungsgatan 59

Fastigheterna Väduren 19 & 21 ligger i direkt anslutning till varandra i stadsdelen Väster. 2019 påbörjades en omfattande renovering av båda fastigheterna med mål att skapa energieffektiva byggnader med bra inomhusklimat men samtidigt bevara industrikaraktären från förr. Väduren 19 är idag en kontors- och lagerfastighet med en tillhörande stor parkering där även Ladingen har sitt kontor. Väduren 21 har under de senaste åren använts som gym men har nu anpassats för ATEA.

När renoveringen påbörjades anammade vi vår egen ”Gröna Smeden” princip vilket innebär att vi lagt stor vikt på långsiktigt hållbara val. För att klara dagens krav på isolering av värme och ljud har samtliga fönster bytts ut och försetts med både solfilm och screenväv för att minska sol- och värmeinstrålningen. Tak har tilläggsisolerats och behovsstyrd ventilation med värmeåtervinning har installerats för att minska onödiga energiförluster.

Eftersom både energieffektivisering och miljön är viktiga frågor för oss på Ladingen har byggnaderna fått ett eget sorteringsrum som syftar till att det skall vara enkelt att göra rätt och sortera sitt avfall. Även ett cykelrum har byggts i anslutning för att göra beslutet enklare att ta cykeln till jobbet istället för bilen.

Med dess utmärkta läge på Stenmansgatan ligger fastigheterna nära många verksamheter på Väster men även resecentrum, centrala Eskilstuna, högskolan, trevliga parker och Eskilstunaån. Väster tillhör Eskilstuna Kommuns stora utvecklingsområde, med sina karaktäristiska och anrika tegelröda industribyggnader ska området ingå i en satsning för att skapa ett Energy Evolution District, som ska fungera som demonstrationsarena för hållbar stadsutveckling och energianvändning (www.energyevolutioncenter.se).

Kvarteret Vädurens industrihistoria började redan 1917 när fabrikörerna C A Carlsson och A Westerberg startade en mindre verktygfabrik på Stenmansgatan. Ett par år senare grundade Sven J Lindberg i kompanjonskap med bröderna K A Lundin och Ernst Lundin industriföretaget Lundin & Lindberg AB som tillverkade husgeråd i aluminium, koppar och mässing men även gravurnor av oxiderad koppar på platsen. 1931 flyttades fabriken till nybyggda lokaler på Kungsgatan 59 och i samband med detta började man tillverka tennföremål som kandelabrar och skålar ända in på mitten av 80-talet då verksamheten upphörde.

Kontor

Lager

Gym

Industri

Väduren 19 & 21
Väduren 19 & 21
Väduren 19 & 21
Väduren 19 & 21
Väduren 19 & 21
Väduren 19 & 21
Väduren 19 & 21
Väduren 19 & 21
Väduren 19 & 21

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.