Väduren 19 & 21

Stenmansgatan 6

Väduren 19 och 21 ligger i direkt anslutning till varandra. Fastigheterna återfinns i stadsdelen Väster (väster.se) som är Eskilstuna Kommuns stora utvecklingsområde. Väster med sina karaktäristiska och anrika tegelröda industribyggnader skall ingå i en satsning för att skapa ett Energy Evolution District, som ska fungera som demonstrationsarena för hållbar stadsutveckling och energianvändning (www.energyevolutioncenter.se). Väduren 19 består av lager och kontor, med en tillhörande stor parkering. I Väduren 21 finns idag ett stort gym, men det går fortfarande att hitta spår från tiden när Carlsson & Westerbergs verktygsfabrik höll till i byggnaden.

Kontor

Lager

Gym

Industri

Väduren 19 & 21
Väduren 19 & 21
Väduren 19 & 21

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.