Väduren 19

Kungsgatan 59, Stenmansgatan 4

2019 påbörjade vi en omfattande renovering av den tidigare industrifastigheten Väduren 19. Målet var att skapa en energieffektiv byggnad med bra inomhusklimat men samtidigt bevara den gamla industrikaraktären. Byggnaden är idag uppdelad i två kontorsytor med separata ingångar. Med ingång från Stenmansgatan 4 sitter ATEA och på Kungsgatan 59 har vi på Ladingen vårt kontor.

Under renoveringen anammade vi vår egen ”Gröna Smeden” princip vilket innebär att vi lagt stor vikt på långsiktigt hållbara val. För att klara dagens krav på isolering av värme och ljud har samtliga fönster bytts ut och försetts med både solfilm och screenväv för att minska sol- och värmeinstrålningen. Taket har tilläggsisolerats och behovsstyrd ventilation med värmeåtervinning har installerats för att minska onödiga energiförluster.

Eftersom både energieffektivisering och miljön är viktiga frågor för oss på Ladingen har byggnaden fått ett sorteringsrum som syftar till att det skall vara enkelt att göra rätt och sortera sitt avfall. Vi har även byggt ett cykelrum i anslutning för att göra beslutet enklare att ta cykeln till jobbet istället för bilen.

Med det utmärkta läget på Väster ligger fastigheten nära både resecentrum, centrala Eskilstuna, högskolan, trevliga parker och Eskilstunaån. Väster tillhör Eskilstuna Kommuns stora utvecklingsområde. Med sina karaktäristiska och anrika tegelröda industribyggnader ska stadsdelen ingå i en satsning för att skapa ett Energy Evolution District, som ska fungera som demonstrationsarena för hållbar stadsutveckling och energianvändning (www.energyevolutioncenter.se).

Kvarteret Vädurens industrihistoria började redan 1917 när fabrikörerna C A Carlsson och A Westerberg startade en mindre verktygsfabrik på Stenmansgatan. Ett par år senare grundade Sven J Lindberg i kompanjonskap med bröderna K A Lundin och Ernst Lundin industriföretaget Lundin & Lindberg AB som tillverkade husgeråd i aluminium, koppar och mässing men även gravurnor av oxiderad koppar på platsen. 1931 flyttades fabriken till nybyggda lokaler på Kungsgatan 59 och i samband med detta började man tillverka tennföremål som kandelabrar och skålar ända in på mitten av 80-talet då verksamheten upphörde.

Kontor

Väduren 19
Väduren 19
Väduren 19

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.