Nickelmyntet 5

Eleonoragatan 5

Fastigheten Nickelmyntet 5 är belägen på Eleonoragatan/Mobacksgatan, en tvärgata till Västergatan som förbinder centrum med E20. Fastigheten består av butiks- och kontorslokaler bara 500 meter från centrum och omges av stora parkeringsytor och garage. Eskilstuna Kommuns vård- och omsorgsförvaltningen har flera viktiga samhällsfunktioner i fastigheten såsom Hemsjukvården, Hemtjänsten, Larmgruppen. Bland övriga hyresgäster återfinns Protools och Electrolux Service.

Kontor

Butiker

Nickelmyntet 5
Nickelmyntet 5
Nickelmyntet 5
Nickelmyntet 5
Nickelmyntet 5
Nickelmyntet 5

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.