Nickelmyntet 5

Eleonoragatan 5

Nickelmyntet 5 är en fastighet bestående av butiks- och kontorslokaler. Fastigheten är belägen ca 500 m från centrum och omges av stora parkeringsytor samt garage. Eleonoragatan/Mobacksgatan där Nickelmyntet 5 är belägen är en tvärgata till Västergatan som förbinder centrum med E20.

Kontor

Butiker

Nickelmyntet 5
Nickelmyntet 5
Nickelmyntet 5
Nickelmyntet 5
Nickelmyntet 5
Nickelmyntet 5

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.