Nickelmyntet 4

Västergatan 15

Nickelmyntet 4 erbjuder bostäder, förskola, butiks- och kontorslokaler med ett utmärkt skyltläge och bra kommunikationer. Belägen i stadsdelen Norr, strax norr om Eskilstuna centrum avgränsas fastigheten av Västergatan och Mobacksgatan och har genom sin placering ett gott skyltläge. Västergatan förbinder Eskilstuna centrum med E20, där avståndet från fastigheten till centrum är cirka 500 meter.

Kontor

Bostäder

Butiker

Skola

Nickelmyntet 4
Nickelmyntet 4
Nickelmyntet 4

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.