Nickelmyntet 4

Västergatan 15

Fastigheten Nickelmyntet 4 är belägen i stadsdelen Norr i Eskilstuna och avgränsas av Västergatan och Mobacksgatan. Med sin placering strax norr om Eskilstuna centrum har fastigheten ett fantastiskt skyltläge och avståndet till centrum är bara 500 meter. I fastigheten finns butiks- och kontorslokaler där bland annat verksamheterna Peugeot Eskilstuna och Eskilstuna Kommuns förskola Västergatan huserar. I fastigheten finns även bostäder till uthyrning.

Kontor

Bostäder

Butiker

Skola

Nickelmyntet 4
Nickelmyntet 4
Nickelmyntet 4

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.