Lödkolven 1

Hejargatan 15

Tidigare fanns en företagshälsovård i fastigheten Lödkolven 1. Vi renoverade och anpassade lokalerna till Eskilstuna kommun som idag driver ett dagscenter för personer med funktionsnedsättning i fastigheten.

Dagverksamhet

Lödkolven 1
Lödkolven 1
Lödkolven 1

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.