Lödkolven 1

Hejargatan 15

Tidigare företagshälsovård som renoverats och anpassats till ett dagcenter för personer med funktionsnedsättning.

Dagverksamhet

Lödkolven 1
Lödkolven 1
Lödkolven 1

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.