Litografen 1

Sättargatan 3

Fastigheten Litografen 1 består till största del av Skjulstahallen som är en sporthall med två fullstora (40 x 20 meter) planer för handboll och innebandy. Det finns även två träningsplaner, omklädningsrum samt en stor parkeringsyta. Lokalerna ska fortsätta utvecklas för att möta allmänhetens, föreningslivets och skolans behov av flexibla lokaler. Området ligger i anslutning till Västerleden med ca 5-7 minuters bilfärd till E20.

Kontor

Butiker

Idrottsverksamhet

Litografen 1
Litografen 1
Litografen 1

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.